Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
4-donem-gecici-vergi-beyannamesi

4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırıldı Mı?

4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırıldı Mı?

4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırıldı Mı? , şahısların ve işletmelerin bir yıl içinde yaptığı mali hareketlerinin resmi kaydına denilmektedir. Bu belge, özel ya da tüzel kişiliklerin elde ettiği kazançları ve devlete olan vergi yükümlülüklerinin ayrıntılı bir dökümünü sunmaktadır.

Geçici vergi beyannamesi, şahısların veya kurumların belirli bir zaman diliminde elde ettikleri geliri resmi olarak devlete bildirmeye yükümlü olduğu bir belgedir. Bu belge, gelirlerin kaynağını, miktarını ve bu gelir üzerinden ödenmesi için belirlenen vergi tutarını gösterir.

Ele alınan beyanname, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereklidir. Türkiye sınırları içinde kazanç elde etmekte olan bütün gruplar, Türkiye’de ikamet edip etmemesi söz konusu olmadan vergi mükellefiyetine tabiidir.

4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırıldı Mı?
4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırıldı Mı?

4 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici Vergi Beyannamesi peşin olarak alınan vergi olarak da adlandırılmaktadır. Burada özellikle ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları ve kurumlar vergisi mükellefleri üzerinden vergilendirme zaman diliminde elde ettikleri kazançların üzerinden alınan vergi yöntemlerinden birisidir.

Fakat basit usulde vergi şartı konulan mükellefler bu uygulamanın dışında tutulmaktadır. Bu tür bir beyanname, belirlenen üç aylık zaman diliminden kazanç üzerinden hesaplanarak, Gelir ve Kurumlar Vergisi ele alınarak ödenir. Bu şekilde yıl sonunda yapılacak toplu kar/zarar hesaplaması dışında dönemsel bakımdan kazançlar hesaplanmaktadır.

Ele alınan bu sistem, vergi mükelleflerinin yıl sonu gelirlerini daha iyi bir şekilde yönetmelerine olanak sağlarken devletin de vergi gelirlerini düzenli bir şekilde almasına imkan sağlar.

Geçici vergi aslında toplu vergi yükünü azaltarak işletmelerin nakit akışını düzenlemelerine yardımcı olmaktadır. Bu uygulama sayesinde işletmeler, belli bir yılın ardından karşılaşabilecekleri büyük vergi yüklerine karşılık, kazançları bakımından düzenli ödemeler yaparak finansal planlamalarını daha iyi bir şekilde yapmasına yardımcı olmaktadır.

Vergi Usul Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı| CottGroup

Geçici Vergi Mükellefi Kimlerdir?

Gelir Vergisi mükellefi olanlar, takip eden belli bir yılın Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi sağlarken Kurumlar Vergisi mükellefi olanlar da Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesi verip bu vergileri tahsis edeceklerdir. Geçici vergi mükellefleri şunlardır;

  • Ticari kazançlar basit bir usulde vergilendirilen kişiler hariç kazançlarını zamansal dilimde beyan ederek geçici vergi ödemek zorundadırlar.
  • Kurumlar Vergisi mükellefiyeti olan şirketler ve diğer kurumlar belirlenen kazançları üzerinden geçici vergi ödenmesiyle yükümlüdür.
  • Serbest meslek erbabı olan avukatlar, doktorlar, mühendisler, muhasebeciler ve mimarlar gibi serbest meslek sahipleri de geçici vergi mükellefleridir.

Dört Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Kaldırıldı mı?

7338 sayılı kanun kapsamının 9’uncu maddesi sayesinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin beyan etmeleri için gerekli olan 4. Geçici Vergi kaldırılmıştır. Belirlenen bu hüküm 2022 kazançları esas alınacağından dolayı 2023 yılından beri artık 4. Geçici Beyannamesi verilmemektedir.

Belirlenen hüküm kapsamında 2022 kazançlarına ilişkin geçerli olduğundan dolayı 2023 yılından beri artık 4. Geçici Beyannamesi verilmeyecektir.

YouTube video

Yoruma kapalı.