Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Katma değer vergisi (KDV) nasıl ödenir

Katma değer vergisi (KDV) nasıl ödenir? 2023

Katma değer vergisi (KDV) nasıl ödenir sorusu işletmeler için önemlidir. Her şirket, aylık olarak katma değer vergisi beyannamesi vermeli ve ödemesini yapmalıdır. Katma değer vergisi, devletin kamusal harcamalarda kullanmak üzere vatandaşlardan ve şirketlerden aldığı bir vergi türüdür. Türk ticari hayatına 1985 yılında giren KDV, vergi mükellefleri tarafından aylık olarak ödenmektedir. Tüm mal ve hizmetlerin fiyatına eklenen katma değer vergisi, vatandaşlar tarafından satın alınan tüm ürünlerde peşin olarak ödenir. Günlük alışverişlerde hemen tüm ürün gruplarında yer alan katma değer vergisi, farklı oranlarda alınmaktadır.

 

YouTube video

Katma değer vergisi nasıl hesaplanır?

KDV, satılan mal ve hizmetlerin fiyatına eklenen bir vergidir. Bir ürünün üretim aşamasından son kullanıcıya ulaşma aşamasına kadar geçtiği süre baz alınarak ortaya çıkan katma değer vergisi, her üründe değişkenlik gösterir. KDV oranları %1, %8 ve %18 olarak üç grupta bulunur. Genel olarak, zorunlu tüketim kapsamında yer alan ürünlerin KDV oranı düşük olurken, zorunlu olmayan ürünlerin KDV oranı nispeten daha yüksektir.

Ekmek, bakliyat gibi zorunlu tüketim ürünlerinde katma değer vergisi yüzde 1 oranındadır. Tekstil ürünleri ya da süt ürünlerinde katma değer vergisi yüzde 8 olarak uygulanırken, televizyon ya da beyaz eşya gibi zorunlu olmayan ürünlerde ise oran yüzde 18’dir. Günlük alışverişlerde, bir ürün satın alırken KDV fiyata dahildir. Dolayısı ile herhangi bir ürün satın alan herkes KDV ödemiş olur.

Şirketlerde ise KDV farklı bir sürece sahiptir. Tüm işletmeler, ürün ve hizmetler için kestiği faturalarda ürün fiyatına ek olarak KDV tutarını da ekler. KDV hesaplamasında, fiyatlar KDV hariç ya da KDV dahil olarak sunulabilir.

Katma değer vergisi (KDV) nasıl ödenir?

İşletmeler için katma değer vergisi ödemelerinin periyodu aylıktır. Gelir vergisi ya da kurumlar vergisi yıllık olarak alınırken, katma değer vergisi aylık alınır. Bunun için her işletme, KDV beyannamesini ayın 24. gününde ilgili vergi dairesine sunar. Bunun sonucunda, işletmeler için KDV ödemesi ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler, mal ve hizmetleri satın alırken katma değer vergisini öderken, şirketlerin KDV ödemesi ay sonunda gerçekleşir.

Katma değer vergisi (KDV) nasıl ödenir KDV beyannamesi verme sürecinde, bir işletme ay içinde aldığı katma değer vergisi tutarını ve ödediği katma değer vergisi tutarını belirtir. Buna bağlı olarak, işletmenin aldığı KDV miktarı ödediği KDV miktarından daha yüksekse, aradaki farkın devlete ödenmesi gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse, bir aylık periyotta 28.000 TL’lik KDV alan bir işletme, 7000 TL’lik KDV ödemesi yapmışsa, devlete 20.000 TL’lik KDV beyannamesi verir ve ödemesini yapar. Beyannameler ayın 24. günü verilirken, katma değer vergisi ödemeleri de aynı ayın 26. gününün akşamına kadar yapılmalıdır.

 

Katma değer vergisi (KDV) nasıl ödenir
Katma değer vergisi (KDV) nasıl ödenir

KDV ödemesi zamanında yapılmazsa ne olur?

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcunu vadesi içinde ödemeyen tüm işletmeler için birtakım yaptırımlara sahiptir. Bu yaptırımların başında gecikme cezası gelir. Beyannamenin ardından oluşan tahakkuk belgesinde, verginin ne zaman kadar ödeneceği belirtilir. İşletme, bu tarihe kadar katma değer vergisini ödememesi durumunda gecikme cezası öder. Gecikme cezası, borç ödenmediği müddetçe işlemeye devam eder.

Vergi ödememenin diğer riskleri arasında, banka hesabına bloke konulması da yer almaktadır. Devlete olan borçlarda, Gelir İdaresi Başkanlığı borcun tutarına bağlı olarak banka hesabına bloke koyabilmektedir. Bu durum, borcun ödenmemesi riskine karşı alınan bir önlemdir. Vergi borcunu ödemeyen işletmeler, kamu ihalelerinde de dezavantaj sahibidir ve teklif veremez.

Devlete karşı olan borçların kredi notunu etkilemesi, katma değer vergisi borcunu ödemeyen işletmelerin bankalardan kredi ya da kredi kartı almasının önünde de bir engel teşkil eder. Bu nedenle tüm işletmeler, KDV beyannamesini zamanında vermeli ve ödemesini vade tarihi içinde gerçekleştirmelidir.

Yoruma kapalı.