Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Vergi Nedir?

Vergi Nedir?

Vergi kelime anlamı ile incelenecek olduğu zaman birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Genel olarak kanunlar ile biri birilerinden ayrılan ve farklı mükellef durumlarında sorumlu tutulan çok sayıda vergi çeşidi yer almaktadır.

YouTube video

Vergi Ödemeleri

Vergi devlet tarafından kişiler ya da kurumlar tarafından kanunlar ile belirlenmiş bir şekilde kamusal hizmetlerin meydana gelebilmesi için alınan paralara denilmektedir. Vergi bir yandan da diğer kamu kurumları ile devletin, kamu hizmetlerinin tam olarak yerine gelebilmesi için kişiler ile kurumlardan zorunlu bir şekilde alınan para birimlerine denir.

Zorunlu olmasının yanı sıra vergiler ödeme güçlerine uygun bir şekilde bireylerin farklı yükümlülüklerine tabi olan, herkesin farklı yükümlülükleri olan ve anayasalar ile korunan bir konu olarak gözlenir.

Vergi Türleri

Vergi türleri de ödeme noktasına göre birçok farklı alanda farklı kodlar ile yer almaktadır. Gelir idaresi başkanlığına bağlı bir şekilde belirlenen liste içerisinde birçok tür vardır. Fakat genel olarak 7 farklı vergi türü ön plana çıkar. Bunlar;

 1. Gelir Vergisi
 2. Kurumlar Vergisi
 3. Katma Değer Vergisi (KDV)
 4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 5. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
 6. Damga Vergisi
 7. Emlak Vergisi olarak gözlenir.

Gelir Vergisi

Gelir vergisi içerisine tabi olmak için gerçek kişiler olmak gerekir. Hukuki bir şekilde hak edilebilecek düzeylerde yer alabilen, yetki kullanmalarında sorun olmayan ve kurumsallaşmamış düzeylerde olan kişilere denir.

Vergi Nedir?
Vergi Nedir?

Gelir Vergisi Unsurları

Gelir vergisi unsurları genel olarak birçok farklı olarak gözlenir. Bu anlarda bireylerin tabi olması için aşağıda olan türlere sahip olması gerekir. Bunlar;

 1. Ticari kazançlar,
 2. Zirai kazançlar,
 3. Ücretler,
 4. Serbest meslek kazançları,
 5. Gayrimenkul sermaye iratları,
 6. Menkul sermaye iratları,
 7. Diğer kazanç ve iratlar olarak belirlenmektedir.

Genel anlamda gelir vergisi günümüz içerisinde birçok iş yeri için merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden de her bir detayın iyi bir şekilde belirlenmesi gerekir. Farklı meslek grupları için gelir vergi oranları da farklı olarak gözlenir.

Yoruma kapalı.