Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Şahıs şirketi her ay vergi öder mi?

Şahıs Şirketi Her Ay Vergi Öder Mi?

Şahıs şirketleri her ay vergi ödemek zorunda mı?

Şahıs Şirketi Her Ay Vergi Öder Mi? Şahıs şirketi kuranlar ya da kurmayı düşünenler için, şirket giderleri içinde önemli kalemlerin başında vergiler geliyor. Şahıs şirketleri, limited ve anonim şirketlerden farklı birtakım özelliklere sahip olsa da, birçok ortak vergi söz konusudur. Şahıs şirketlerinde, aylık düzenli olarak ödenen vergiler söz konusudur. 2023 için şahıs şirketi aylık gider tablosunda ön plana çıkan giderler arasında neler var?

YouTube video

Şahıs Şirketi Her Ay Vergi Öder Mi?

Firmalar, elde ettiği ticari kazancı faturalandırır ve bu kazanç üzerinden çeşitli vergiler öder. Şahıs firması için bu vergiler içinde katma değer vergisi, muhtasar beyannamesi ve gelir vergisi geliyor. Şirket sahiplerinin yanıtını merak ettiği soru, şahıs şirketi gelir elde etmese dahi vergi öder mi sorusu. Bir şahıs şirketi, aktif olarak gelir elde etmiyor olsa dahi vergi ödemek zorundadır.

Beyanname damga vergileri

Şahıs şirketlerinin, gelir elde etmese dahi vermek zorunda olduğu vergilerin başında beyanname damga vergileri geliyor. Doğru bir muhasebe kaydı, işletmelerin önünü görebilmesini sağlar ve bütçe planlamasını sağlıklı bir şekilde sürdürmek adına önemlidir. Şahıs şirketi beyanname damga vergileri içinde her ay ödenmesi gereken vergi, KDV beyannamesi damga vergisidir. Bunun dışında, damga vergisi farklı vergi türleri için de düzenli olarak ödenmelidir. Şahıs firmalarının yükümlülüğü olan vergiler ve periyotları şu şekildedir:

  • KDV beyannamesi damga vergisi: Her ay ödenir. 2023 yılı içinde 192,06 TL’dir.
  • Gelir vergisi ve geçici vergi beyannamesi için damga vergisi: 136 TL
  • Muhtasar beyannamesi için damga vergisi: 3 ayda bir ödenir, 103,5 TL’dir.
  • Gelir vergisi beyannamesi damga vergisi: Yılda bir kere ödenir, 132,3 TL’dir.

Bir şahıs şirketi için, 2022 yılı içinde damga vergisi yaklaşık olarak 2138 TL hesaplanabilir. Ancak 2023 yılı içinde yapılacak yeniden değerleme oranı ile, bu vergi seviyesi değişecektir.

Bağ-Kur primi

Şahıs şirketi kuran bir kişi, kendi sigorta primini ödemek zorundadır. Şahıs şirketi sahipleri için Bağ-Kur primi, hem sağlık sigortasından yararlanmak hem de emekli olmak adına önemlidir. Bağ-Kur primi ödememe istisnaları da söz konusudur. Genç Girişimci Desteği’nden yararlanan 29 yaş altındaki şahıs şirketi kurucuları primlerini 1 yıl boyunca ödemez. Buna ek olarak, halihazırda sigortalı bir işte çalışan kişiler de, şirket kurduktan sonra Bağ-Kur primi ödemekle yükümlü değildir. Bağ-Kur primi her ay ödenir ve 2023 yılı içinde, prim tutarı 3.452,76 TL’dir.

 

Şahıs şirketi her ay vergi öder mi
Şahıs şirketi her ay vergi öder mi

Şahıs şirketlerinin aylık maliyeti ne kadar?

Şahıs şirketleri, çok düşük maliyetle, hızlı bir şekilde kurulabilen şirket türüdür. Bağ-Kur primi ve damga vergilerine ek olarak, şahıs şirketinde farklı giderler de söz konusu olacaktır. Bunların başında, şirketin beyannameleri için muhasebeci ya da mali müşavirden alınan vekalet hizmeti yer alır. Bu gider, şirketle muhasebeci arasındaki anlaşmaya göre değişebilir.

Fatura kesen ve düzenli olarak gelir elde eden bir şahıs şirketi, elde ettiği KDV geliri için her ay KDV ödemesi yapar. Alınan ve ödenen KDV’lere göre bu ödeme yapılır. 15.000 TL KDV ödemesi alan, 6.000 TL ise KDV ödeyen bir işletme, 9.000 TL KDV ödemesi yapmakla mükelleftir.

Damga vergisi, Bağ-Kur primi gibi aylık sabit vergi ödemeleri hesaba katıldığında, 2022 yılı içinde aylık maliyet 2000 TL’ye yakındır. Ancak 2023 yılı içinde prim ve vergilerde yeniden değerleme gerçekleşeceği için, bu maliyetler de farklı olacaktır.

Vergi borçlarına ek olarak işletmeler için maaş ödemeleri, kira ve stopaj ödemeleri önemli gider kalemleri arasındadır. Şahıs şirketleri, düşük gelir vergisi avantajı, hızlı kurulma ve kapatılabilme gibi yönleri ile limited ve A.Ş.’ye göre esnek bir yapıdadır. Bu nedenle birçok girişimci ve küçük ölçekli işletme, ticari hayatına şahıs şirketleri ile adım atmaktadır. Makalemizin içeriğinde Şahıs Şirketi Her Ay Vergi Öder Mi? sorusuna detaylı bir açıklık getirmiş olduk.

 

Yoruma kapalı.