Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Şahıs şirketi vergileri nelerdir

Şahıs şirketi vergileri nelerdir?

Şahıs şirketleri hangi vergileri ödemek zorundadır?

Şahıs şirketi vergileri nelerdir?, yeni iş kurmayı düşünen girişimcilerin en çok tercih ettiği şirket türüdür. Bunun nedeni, şahıs şirketlerinin kısa süre içinde kurulup kapatılabilmesidir. Şahıs şirketinin bir diğer avantajı tek bir adres gösterilerek, bir kişi tarafından kurulabilmesidir. Şahıs şirketi vergileri, işletmelerin tabi olduğu çeşitli vergileri kapsar.

YouTube video

Şahıs şirketi hangi vergileri öder?

Şirketle ilgili sorumlulukların şirket sahibine ait olduğu şirket türü olan şahıs şirketinde, işletme ve kişi arasında bir ayrım söz konusu değildir. 2 iş günü içinde tamamlanabilen şirket kurulum süreçleri, online olarak gerçekleşebilir. Vergi levhasının alınmasının ardından, işletme ticari faaliyetlerine adım atabilir. Kuruluş işleminin ardından, şirket bu üç vergiyi ödemekle yükümlüdür:

  • Katma değer vergisi (KDV)
  • Gelir vergisi – Geçici vergi
  • Muhtasar beyannamesi

Katma Değer Vergisi

Katma değer vergisi, şahıs şirketlerinin ödemekle yükümlü olduğu vergiler arasındadır. Bir ticari işletme, ürün ve hizmetlerin satış fiyatına KDV eklemek zorundadır. Bununla birlikte, işletme satın aldığı ürün ve hizmetler için de KDV öder. KDV ödemeleri, şirketin sattığı ürün ve hizmetlerin KDV’si ile, aldığı ürün ve hizmetlerin KDV’si arasındaki farktır. KDV, aylık hesaplanır ve şirketler tarafından her ayın 26’sında ödenmek zorundadır. Bir işletme faaliyette bulunmasa dahi, KDV içindeki damga vergisi ödenmelidir.

Gelir vergisi – Geçici Vergi

Şahıs şirketlerinin ödemek zorunda olduğu vergilerden biri de gelir vergisidir. Limited ve anonim şirketler kurumlar vergisine tabi olurken, şahıs şirketleri gelir vergisi öder. Gelir vergisi sürecinde, her yıl 25 Mart’a kadar, bir önceki yılın kâr ya da zararı beyan edilmelidir. Elde edilen gelir, artan oranlara sahip vergi dilimleri barındıran gelir vergisi tablosuna göre hesaplanır. Şahıs şirketlerinde gelir vergisi oranları, en alt dilimde %15 olurken üst dilimlerde %40’a çıkar.

Gelir vergisi, şahıs şirketleri tarafından Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenir.

Geçici vergi, gelir vergisinin dönem içinde beyan edilmesi anlamına gelir. Çeyreklik dönemlerde hesaplanan bu vergi, gelir ve gider arasında kümülatif bir hesap barındırır. Şahıs şirketlerinde, genç girişimci desteği gibi avantajlar, gelir vergisinde muafiyet sağlayabilir.

 

Şahıs şirketi vergileri nelerdir
Şahıs şirketi vergileri nelerdir

 

Muhtasar beyanname

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler içinde, muhtasar beyanname de yer almaktadır. 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler her ay, 10 kişiden az çalışanı olan işletmeler ise üç ayda bir beyanname vermelidir. Beyannamede kira stopajının yanı sıra mali müşavir makbuzu stopajı, işletme çalışanlarının gelir vergileri beyan edilir.

Stopaj ödemesi, faaliyet gösterdiği adres kira olan işletmeler için kira bedelinin yüzde 10’u olmak üzere, üç ayda bir ödenir.

Şahıs şirketi kurmak avantajlı mı?

Şahıs şirketleri, özellikle son yıllarda uzaktan bağımsız (freelance) çalışan kişilerin ve girişimcilerin artması ile popüler oldu. Şahıs şirketi kurmak, işe yeni başlayanlar için önemli avantajlar sunmaktadır. Şahıs şirketi kurmanın sağladığı başlıca fırsatlar şu şekildedir:

  • Şahıs firmaları çok hızlı bir şekilde kurulabilir ve aynı şekilde, hızlıca kapanabilir.
  • Düşük kuruluş maliyetine sahiptir.
  • Gelir vergisi ödemekle mükelleftir. Vergi, elde edilen kâr üzerinden hesaplanır.
  • Yemek giderleri, demirbaş alım giderleri, araç giderleri ve fiş giderleri gider gösterilebilir. Aynı zamanda doğalgaz-elektrik-su faturaları, ulaşım giderleri, yazılım ve reklam giderleri de şahıs firmalarında gider kalemleri içinde yer almaktadır.

Vergi ödemeleri, Bağ-Kur primi ya da muhasebeci-mali müşavir gibi giderlere karşın, şahıs şirketi verdiği hizmeti kurumsal ölçeğe taşımak isteyen firmalar için büyük bir avantajdır.

Yoruma kapalı.