Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Şahıs şirketi stopaj vergisi öder mi

Şahıs şirketi stopaj vergisi öder mi?

Şahıs şirketi, bir ya da birden fazla kişi tarafından kolayca kurulabilen bir şirket türüdür. Küçük ölçekli işletmeler için vergi avantajının yanı sıra birçok kolaylık barındıran şahıs şirketleri, iki gün içinde kurulabilen şirketlerdir. Şahıs şirketi stopaj vergisi öder mi? sorusu ise, şahıs firmalarının hangi vergilere tabi olduğunu merak edenler açısından yanıtı önemli bir sorudur.

 

YouTube video

Şahıs şirketi stopaj vergisi öder mi?

Şahıs şirketleri, vergi oranları elde ettiği gelire göre değişen şirket türüdür. Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler üç temel başlık altında incelenebilir:

  • Gelir vergisi ve geçici vergi
  • Katma değer vergisi
  • Muhtasar beyannamesi

Şahıs şirketleri vergi oranları, elde ettiği gelire göre farklı oranlar barındırır. Peki Şahıs şirketi stopaj vergisi öder mi? Şahıs firmalarının ödedikleri vergilerden olan muhatasar beyannamesi, stopaj vergisini de kapsar. Yani şahıs şirketleri stopaj vergisi öder.

Muhtasar beyanname

Şahıs şirketinin ödediği vergiler içinde yer alan muhtasar beyanname, stopaj vergilerini de kapsar. Ancak stopaj vergilerinin detayı, belli faktörlere göre değişebilir. 10 kişiden daha az çalışanı olan şahıs şirketleri, muhtasar beyannameyi 3 ayda bir kere verir. 10 kişiden çok çalışanı olan şahıs şirketleri ise her ay beyanname verir. Muhtasar beyanname dönemleri Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır.

Şahıs şirketinin ödediği stopaj vergisi, kiracılık durumunda iş yeri kirasının yüzde 10’u olan kira stopajıdır. Kira stopajı üç aylık dönemlerde ödenir. Yani, aylık kirası 10.000 TL olan bir iş yeri için, işletme sahibi 3 ayda bir 3000 TL kira stopajı öder. Buna ek olarak muhtasar beyanname kapsamında mali müşavir makbuzu stopajı da yer alır.

 

Şahıs şirketi stopaj vergisi öder mi?

Katma değer vergisi

Şahıs şirketinin ödediği vergilerden bir diğeri olan katma değer vergisi, her ay ödenen bir vergidir. Aylık hesaplanan KDV ödemesi, bir şahıs şirketinin sattığı ürün ve hizmetlerden elde ettiği KDV ile, aldığı ürün ve hizmetler için ödediği KDV’nin farkıdır. Örnek vermek gerekirse, bir aylık dönemde 5000 TL kdv ödeyen ve 10000 TL kdv ödemesi alan bir işletme, aradaki 5000 TL’lik fark için KDV öder. Her ayın 26’sında ödenen bu vergide, eğer KDV söz konusu değilse sadece damga vergisi ödenir.

Gelir vergisi

Şahıs şirketi için en önemli vergilerden bir diğeri de gelir vergisidir. Yıllık gelir vergisi, şirketin elde ettiği gelire göre farklı dilimlere sahiptir. Şahıs şirketinde, 24.000 TL’ye kadar olan ilk dilim için yüzde 15 gelir vergisi ödenir. Yüzde 15’lik oran, üst gelir dilimlerinde yüzde 40’a kadar çıkar.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergilere bakıldığında, özellikle yeni başlayan küçük ölçekli işletmeler için düşük vergi oranı önemli bir avantajdır. Bununla birlikte, şahıs şirketi stopaj vergisi öder mi sorusunun yanıtı, muhtasar beyanname ile birlikte “evet öder” olarak verilebilir.

Yoruma kapalı.