Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Şahıs şirketi vergi ödenmezse ne olur

Şahıs Şirketi Vergi Ödenmezse Ne Olur?

Şahıs şirketi sahipleri vergilerini ödemezse ne olur? detaylar makalemizde...

Şahıs şirketi, limited ve anonim şirketler gibi devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin başında da, vergi gelmektedir. Şahıs Şirketi Vergi Ödenmezse Ne Olur? ya da vergi borcu cezaları ne kadar gibi sorular, yanıtı merak edilen sorulardan.

Mükellef, sözlük anlamı vergi borcuna tabi olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Şahıs şirketleri ya da ticari şirketler, mükellef olabilir. Vergi, devletin temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına en önemli ödemelerden biridir. Bir vergi mükellefinin, vergi yükümlülüğünü yerine getirmemesi, cezaları gündeme getirir.

 

YouTube video

Vergi borcu ödenmezse ne olur?

Bir şirketin vergi borcunu tahakkuk fişinde yazan vade tarihine kadar ödemesi gerekir. Aylık ve dönemlik vergilerde, borcun son ödeme tarihi yer alır. Bu tarihe kadar ödenen borçlar için bir gecikme uygulanmaz ve borç cezasız ödenir.

Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergi borcu, takipli bora dönüşür. Takipçi borçlarda vergi cezaları da işlemeye başlar. Borcun ödenmediği süre boyunca gecikme cezası artar. Takipli borcun ödenmemeye devam etmesi durumunda ise gecikme borcunun üzerine faiz cezası eklenir.

Takibe düşmüş, gecikme ve faiz borcu eklenen vergi borçları, İnternet Vergi Dairesi ya da ilgili vergi daireleri üzerinden ödenebilir.

Vergi idareleri ceza verebilir mi?

Mükelleflerin vergi borcu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, vergi idaresi belli cezai yaptırımları uygulamakla yükümlüdür. Vergi dairesi ceza uygulayacağı durumlar şu şekildedir:

Vergi Ziyaı

Şahıs şirketleri vergi borcunu ödemediğinde ortaya çıkabilecek yaptırımlardan biri vergi ziyaıdır. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ifadelere göre vergi ziyaı, bir şirketin vergi sorumluluklarını yerine getirmemesini ifade eder. Vergi borçlarına uygulanan cezalarda, mükelleflerin ailevi ve kişisel durumlarına göre vergi indirimi uygulanabilir. Bununla birlikte, vergi indirimi alabilmek için gerçek dışı beyanda bulunulması ek ceza uygulanmasına neden olur.

Usulsüzlük

Vergi kanunlarına uygun olmayacak şekilde hareket eden şirketler için uygulanan vergi cezalarından biri de usulsüzlüktür. Genel usulsüzlük defter tasdiki ya da vergi karnesi ile ilgili usulsüzlükleri kapsar. Bu durumlar, bir ve ikinci derece usulsüzlük kabul edilir. Vergi kanununa göre ikinci derece usulsüzlük ise, işe başlama bildiriminin geç yapılması, vergi karnesinin alınmaması, defterlerin tasdik ettirilmemesi ve eksik evrak bulundurmayı kapsar.

Şahıs, limited ve anonim şirketler için en ağır ceza ise özel usulsüzlük cezalarıdır. Fatura kesilmemesi ya da alınmaması, evrak üzerinde sahtecilik özel usulsüzlük içinde örnek verilebilir.

 

Şahıs şirketi vergi ödenmezse ne olur?
Şahıs şirketi vergi ödenmezse ne olur?

Şahıs şirketi vergi cezaları için istisnai durumlar nelerdir?

Şahıs şirketi vergi ödenmezse ne olur ya da usulsüzlük gibi konulardan ötürü cezai işlemler uygulanabilir. Bununla birlikte vergi kanununda belli hükümler, bu cezai işlemlerde çeşitli istisnalar da getirmiştir. Vergi cezasını ortadan kaldıran konular şu şekildedir:

  • Yanılma: Kanunun 413. maddesine göre konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra işlem yapan vergi mükellefi, suç oluşturan somut bir durum olsa dahi ceza almaz.
  • Mücbir sebepler: Vergi Kanunu’nda, 13. maddede yer alan mücbir sebep halleri vergi cezası almanın istisnai durumlarındandır.
  • Ödeme yapmak: Ödeme yapmayla birlikte, vergi cezaları kalkar.
  • Ölüm: Vefat eden bir vergi mükellefinin cezaları düşer.

Buna ek olarak, vergi cezalarının ortadan kalkma nedenleri içinde uzlaşma, zamanaşımı, af, terkin, indirim ve ıslah gelmektedir. Vergi cezası olanların hapis cezası alıp almayacağı da merak edilen bir konu. Vergi Kanunu’nda, işlenen kabahat kaçakçılık kapsamına giriyorsa, hapis cezası söz konusu olabilir. Vergi konusunda nitelikli suçların işlenmesi, hapis cezasını ortaya çıkarabilir.

Genel olarak bakıldığında, vergi borcu ödememek gecikme ve faiz gibi ek yükümlülükler getirmektedir. Vergi indirimi, affı gibi konular söz konusu olsa da bir işletmenin ticari faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi adına vergilerini zamanında ödemesi en önemli konuların başında gelmektedir. Muhasebeci ya da mali müşavirlik şirketi tarafından aylık olarak gönderilen tahakkuk fişlerindeki tutar, şirket yöneticisi tarafından düzenli olarak ödenmelidir.

Yoruma kapalı.