Vergi, Yatırım ve Para Kazanma

Damga Vergisini Ödemek Zorunlu mu?

Damga vergisi, yapılan sözleşmelerin geçerliliğinden doğan bir vergidir. Damga vergisini ödemek, şirketler için zorunludur. Bu kapsamda her türlü sözleşme vergiye tabii tutulmakta olup verginin verilmesinden tüm taraflar sorumludur. Damga vergisinin ödenmemesi, geç ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde cezai işlem tüm mükellefler adına başlatılacaktır. Sözleşmeler ister kâğıt üzerinde ıslak imzalı ister elektronik ortamda e-imzalı şekilde olsun her iki türlü de damga vergisine tabii olacaktır. Belgelerin ibraz edilebilir olması damga vergisi için en önemli noktalardan bir tanesidir.

YouTube video

Damga vergisi vermemenin cezai hükmü nedir?

Damga vergisine tabii tutulan belgeleri imzalayan resmî kurumlar hariç tüm taraflar bu verginin verilmesi konusundan sorumludur. Taraflardan bir ya da birkaçının vergiden muaf olması herkesin muaf olacağı anlamına gelmediğinden muaf olmayan tarafların bu vergileri vermesi gerekmektedir. Resmî kurumlar ile gerçek kişiler arasında yapılan sözleşmelerin damga vergisi, resmî kurumlar bu vergiden muaf olduğundan tamamıyla gerçek kişi tarafından ödenir. Diğer durumlarda yani kişiler arasında yapılan sözleşmelerin vergisi, kişilerin kendi arasında karar verdiği şekilde ödenir. Bu karar genelde yarı yarıya olmakla birlikte böyle bir zorunluluk yoktur. Noter ya da resmi daireler tarafından düzenlenip gerçek kişiye verilen belgelerin vergisinin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde vergi yine mükellefe aittir.

Damga vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi gereken tarihlerinde ilgili işlemlerinin yapılmaması halinde “gecikme cezası” ve “vergi ziyaı cezası” uygulamaya geçirilir. Damga vergisinin ödeme yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

  • Taraflardan biri anonim şirketi diğeri şahıs şirketiyse ödemeden anonim şirket sorumludur
  • Taraflar eşit derecede verginin mükellefi ise kimin ödediğinin önemi olmaz, her iki taraf da eşit derecede sorumluluğa sahip olur
  • Sözleşmenin bir tarafı muaf ya da resmi kurum ise ödemeyi diğer taraf gerçekleştirecektir.

Damga vergisi oranları nelerdir?

Damga vergisini ödemek için güncel oranlar şu şekildedir:

  • Kira mukavelenameleri mukavelenin süresine göre belirlenerek kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında vergilendirilir.
  • Karayolları Trafik Kanunu ile tescillendirilmiş ve kayıt altına alınmış 2. El araçların devir ya da satışları ile ilgili sözleşmelerde vergi binde 1,89 olacaktır.
  • Teminat, kefalet ve rehin senetleri için vergi binde 9,48 oranındadır.
  • Her türlü temliknameler mukavelenameler, taahhütnameler için vergi binde 9,48’dir.
  • Sulhname ve tahkimnameler için damga vergisi binde 9,48 oranındadır.
  • Fesihnameler için damga vergisi binde 1,89 tutarındadır.

Damga vergisinin ödemeleri iki farklı şekilde yapılır. Bunlar maktu ve nispi olarak isimlendirilir. Nispi tür ödeme için sözleşmenin belli bir tutarı temsil ediyor olması gereklidir. Bu tutar üzerinden belli bir oran hesaplanarak vergilendirme yapılır. Eğer sözleşmede belli bir tutar yer almıyorsa bu sözleşmenin vergisi maktu olarak verilecek demektir. Maktu tipi ödemeler önceden belirlenmiş ve belgenin türüne göre değişen net bir tutar olarak yapılır. Bu tutarlar her sene güncellenmekte olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmî web sitesi üzerinden güncel rakamlara ulaşmak mümkündür.

Damga vergisini ödemek için beyan süreleri

Damga vergisinin tutarı belgeden belgeye değişse de ödenmesi ve beyan edilmesi gereken zaman aynıdır. Eğer damga vergisi süreklilik arz edecekse beyan için, takvim ayından bir sonraki ayın 23. Gününe kadar zamanınız olacaktır. Hem beyan hem ödemeler kişinin kendi ikametinin bağlı olduğu vergi dairesinden yapılacaktır. Ödemeler ise yine takvim ayından sonraki ayın 26. Gününde gerçekleştirilecektir. Eğer damga vergisi süreklilik arz etmiyorsa imzaların atılmasını takiben 15 gün içerisinde hem beyanların yapılması hem de vergi borcunun ortaya çıkmaması adına, damga vergisinin ücretinin vadesinde ödenmesi gerekmektedir.

Yoruma kapalı.