Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Limited şirket nasıl vergi öder?

Limited Şirket Nasıl Vergi Öder? 2023

Limited şirketlerin vergi türleri, ticari faaliyetlerine limited şirketle devam etmeyi planlayanlar için önemli. Limited Şirket Nasıl Vergi Öder?, nasıl vergi öder gibi konularla ilgili birçok soru işareti mevcuttur.

Limited şirket, Türkiye’de en çok tercih edilen sermaye şirketidir. Türkiye’de kurulan şirketlerin yüzde 80’inden fazlası limited şirkettir. Ticari ünvana sahip olan limited şirketler, bir adres gösterilerek kurulabilir. Şahıs şirketine göre, şirketler ve bankalar nezdinde itibarı yüksek bir şirket türü olan limited şirketler mersis numarası, bilanço, imza sirküsü ve faaliyet belgesine sahiptir.

 

YouTube video

Limited şirket nedir?

Bir şirket kurarken, “şahıs şirketi mi yoksa limited şirket mi” sorusu, küçük ve orta çaplı bir iş planlayanlar için ilk sorulan soru. Satış hedefi, ortaklık ve sermaye yapısı, ticari imaj gibi kriterlere göre seçim yapılabilir. Limited şirket, şahıs ve anonim şirkete göre kıyas yapıldığında, kurumsal bir imaja sahip olması ile tercih edilmektedir. Buna ek olarak kuruluş aşamasında taahhüt edilen sermayenin nakdi olarak tamamlanma zorunluluğu olmaması da limited şirkete için avantajdır. Kısacası, limited şirket nedir sorusunun en temel tanımı, “şahıs şirketine göre kurumsal ve prestijli bir yapı” içerirken, anonim şirketlere göre basit ve esnek bir organizasyonel yapı sunmasıdır.

Limited şirketlerin öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

  • Kuruluş, tasdik, sicil ve harç ödemelerinde maliyetler avantajlıdır.
  • Kuruluş masrafları, şahıs şirketine göre yüksektir.
  • Ortaklık yapısına göre limited şirketler, tek ortaklı olabildiği gibi, 50 ortaklı da olabilir.
  • Minimum sermaye gereksinimi 10.000 TL’dir, sermaye kuruluştan sonra 24 ay içinde tamamlanmalıdır.
  • Limited şirketler elde ettiği gelire göre kurumlar vergisi öder. Kâr payı dağıtımlarında ise gelir vergisi geçerlidir.

Limited şirketin, şahıs şirketine göre dezavantajı düşük seviyede kâr eden işletmeler için yüksek kurumlar vergisi içermesidir. Öte yandan, şahıs şirketleri kısa süre içinde kapatılabilirken, limited şirketlerde kapatılma en az 6 ay sürer.

Limited Şirket Nasıl Vergi Öder?

Limited Şirket Nasıl Vergi Öder? Limited şirketler, kurumlar vergisi mükellefi olarak faaliyet gösterir. Limited şirketler gelir vergisi öder mi sorusu sorulduğunda, yanıt kurumlar vergisidir. Gelir vergisi, yalnızca şahıs şirketleri için geçerlidir ve vergi dilimleri söz konusudur. Gelir vergisinde, en düşük dilim %15 olurken, üst dilimlerde %40’a varan oran vardır. Limited şirket, anonim şirketler ve kurum statüsündeki diğer yapılarda ise vergi oranı sabittir. Bu vergi oranı 2022 yılı için %23’tür. Kurumlar vergisi her mali yılın sonunda, bir sonraki yılın ilk çeyreğinde beyannamede belirtilen kâra göre tahakkuk edilir.

Kurumlar vergisine ek olarak, limited şirket vergileri içinde istisnai bir durum kâr payından alınan gelir vergisidir. Limited şirket ortakları, şirketin geliri üzerinden aldıkları kâr payı için bir gelir vergisi öder. Bu verginin oranı ise %15’tir.

Limited şirket vergileri içinde KDV, her ay ödenen bir vergidir. Katma değer vergisi, şirketlerin sattığı ürün ve hizmetlere göre %1 ile %18 arasında olabilir. Şirketler, her ay ödedikleri KDV ve aldıkları KDV arasındaki farka göre KDV ödemesi yapar. Aktif olmayan bir şirket, KDV beyannamesi içinde her ay damga vergisi ödemektedir.

Limited şirketlerde söz konusu olan diğer bir vergi türü de, muhtasar beyannamedir. Muhtasar beyanname, şirketin türüne göre aylık ya da üç ayda bir verilir. Çalışan sayısı 10 kişinin altında olan işletmeler 3 ayda bir beyanname verirken, çalışan sayısı 10’un üzerinde olan işletmeler her ay beyanname verir. Muhtasar beyanname içinde, işletmenin kiraladığı iş yeri için ödenen kira stopajı yer alır.

 

Limited şirket nasıl vergi öder?
Limited şirket nasıl vergi öder?

Vergi ödemesi nasıl yapılır?

Limited şirketlerin vergi ödemeleri, mükellefler için dikkat edilmesi gereken konular içinde yer almaktadır. Vergi takibinin hassas olması, işletmeler için sağlıklı bir mali tablo ortaya çıkarabilir. Limited ve diğer şirketler için, vergi borcu sorgulamaları elektronik ortamda yapılabileceği gibi, vergi dairesi üzerinden de yapılabilir.

Vergi borcu sorgulamada, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan İnternet Vergi Dairesi en çok kullanılan platformdur. İVD ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu sorgulanabilir. İnternet vergi dairesinde KDV, kurumlar vergisi gibi vergi ödemeleri online ödeme ile yapılabilir. İnternet Vergi Dairesi’ne, e-Devlet kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra girilebilir.

Vergi dairesine yapılacak vergi ödemelerinde tahakkuk fiş numarası gereklidir. Tahakkuk fişi ile, limited şirketler vergi ödemelerini vergi dairelerinin yanı sıra internet bankacılığı üzerinden de yapabilir.

Vergi borçlarını düzenli olarak ödeyemeyen şirketler için vergi borcu yapılandırma söz konusudur. Borç yapılandırma işlemi, GİB’e bağlı İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabilir. Borçlar, kredi kartı ya da banka kartı üzerinden ödenebilmektedir.

Yoruma kapalı.