Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
sirketlerin-olusturdugu-ust-sirket-nedir

Şirketlerin Oluşturduğu Üst Şirket Nedir?

Şirketlerin Oluşturduğu Üst Şirket Nedir?

Şirketlerin oluşturduğu üst şirket kısaca Holding olarak bilinmektedir. Holdingler, ticari faaliyetlerini genişletmek amacıyla kurulur. Holding şirketi kurmak için en az 5 şirket gerekliliği yanlış bir bilgidir. Holding kurabilmek için gereken asgari sermaye miktarı 50.000 TL’dir.

Holdingler hakkında pek çok soru ve merak bulunmaktadır. Holdingler belirli koşulların yerine getirilmesiyle kurulabilirler. Holding şirketi kurabilmek için bazı izinlerin alınması gerekmektedir. Normal bir anonim şirket kuruluşunda, bakanlık onayı gerekmemektedir.

Ancak holding şirketi kurulurken, gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Holdingler ile normal anonim şirketler arasında farklılıklar da önemlidir. Saf holding kavramı, genellikle kişilerin anladığı holding kavramıdır.

sirketlerin-olusturdugu-ust-sirket-nedir

Şirketlerin Oluşturduğu Üst Şirket Nedir?

Holding Özellikleri Nelerdir?

Holding özellikleri açısından farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir veya birden fazla girişimcinin çeşitli şirketlerini bir araya getirerek belirli bir amaç doğrultusunda bir çatı altında toplamasıdır. Holdingler doğrudan satış veya üretim gibi faaliyetlerde bulunmaz; bunun yerine, sahip oldukları şirketlerin %51’ine kadar olan hisselerini elinde bulundurur ve bu şirketlerin mali organizasyonunu tek bir yönetim altında toplar. Holding statüsüne sahip olabilmesi için bir şirketin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 • Belirli bir ekonomik amacın bulunması
 • Yönetimin tek bir merkezden yapılması
 • Farklı hukuki statülere sahip firmaların bir araya gelmesi

Holding özellikleri yapısal olarak iki farklı işletme türü olup bunlar yönetici şirketler ve bağlı işletmeler halindedir. Yönetici şirket holding veya ana şirket olarak adlandırılırken, bağlı işletmeler yasal olarak bağımsızdır ancak yönetimleri ana şirkete bağlı olarak hizmet verir. Holding şirketi kurmak için belirli yasal sorumlulukları yerine getirmek gerekmektedir. Günümüzde tek bir gerçek kişi ile de holding şirketi kurulabilmektedir. Kuruluş aşamasında özel maddelerin ana sözleşmede yer alması ve ilgili Bakanlıktan kuruluş izinlerinin alınması lazımdır.

sirketlerin-olusturdugu-ust-sirket-nedir

Şirketlerin Oluşturduğu Üst Şirket Nedir?

Holdinglerin Sahip Oldukları Avantajlar Nelerdir?

Holding şirketi olmanın birçok avantajı bulunmaktadır. Yönetimin tek bir merkezden gerçekleştirilmesi ve üretimden markalaşmaya kadar birçok alanda sağladığı faydalar, bu avantajların arasında yer alır. Holdinglerin avantajlarını özetlemek gerekirse şöyle sayılabilir:

 • Grup şirketlerinin etkin bir şekilde tek merkezden yönetilmesi
 • Öz kaynakların karlılık durumunun artırılması ve daha fazla yatırım gücüne sahip olunması
 • Risklerin paylaşılması veya dağıtılması
 • Kar oranlarının grup içinde muhafaza edilmesi
 • Finansal imkanların genişletilmesi
 • Uluslararası ölçekte genişlemelerin gerçekleştirilmesi
 • Rekabet ve pazarlama gücünün artırılması
 • Kurumsal ve uzman bir yapıya dönüşme
 • Koordinasyon, bütçeleme ve planlama imkanlarının sağlanması

Holdinglerin avantajları arasında vergi avantajları da bulunmaktadır. Holding şirketleri kar dağıtımı sırasında holdinge verilen kar üzerinden gelir vergisi stopajı ödememektedir. Karın dağıtımı için minimum bir yıl beklenmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi miktarları grup içinde belirli bir yılı geçmeyecek şekilde finansman olarak kullanılabilmektedir.

Holdinge ait şirketler holding aktifleri arasında bulunan iştirak hisselerini sattıklarında elde ettikleri gelirlerin %75’ini kurumlar vergisine tabi tutmamaktadır. Holdinge bağlı şirketlerin sunduğu doğrudan hizmetlerin tüm giderleri, ilgili şirketlerin gider kalemleri arasında gösterilerek vergilendirilmektedir.

Holding Türleri Nelerdir?

Holding türleri kuruluş amaçlarına ve işlevlerine göre çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulur. Bu sınıflandırmaya göre altı farklı türde holding bulunmaktadır:

 • Saf holdingler genellikle büyük ortaklık pozisyonunda bulunan ve diğer şirketlere iştirak eden holding türüdür.
 • Karma holdingler ticaret faaliyetlerinin yanı sıra farklı alanlarda da faaliyet gösteren ve şirketlere iştirak etme dışında çeşitli işlerle uğraşan holding türüdür.
 • Yatay holdingler çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren holding türüdür.
 • Dikey holdingler bir ürünün üretim aşamasında bulunan her faaliyet alanındaki firmaları bir araya getiren holding türüdür.
 • Ana holding sınıflandırmasında bir piramit yapı kullanılmaktadır. En üstte yer alan ana holding diğer şirketlerin en yetkili otoritesidir.

Ayrıca Holding türleri arasında Ara Holding de vardır. Ara holdingler, sınıflandırma piramidinde ikinci sıraya yerleştirilen holding türüdür ve genellikle diğer holdingler arasında koordinasyonu sağlar.

 

İlginizi çekebilecek diğer yazılar için tıklayınız

 

YouTube video

Şirketlerin Oluşturduğu Üst Şirket Nedir?

Yoruma kapalı.