Vergi, Yatırım ve Para Kazanma

Stopaj Kimlere Kesilir?

 Stopaj, kapsamı geniş bir vergi türüdür ve anlamı, mükellefe ulaşmadan kaynağında kesilen vergidir. Stopaj vergisi nedir, nasıl ve ne zaman ödenir gibi soruların yanıtları merak edilmektedir. En önemlisi de, stopajın kimlere kesildiği merak konusudur. Stopaj vergisi kime kesilir dendiğinde, gelir sahipleri yanıtı verilebilir. Ancak verginin alınma şeklinden ötürü, stopaj vergisini ödeyenler gelir sahipleri değildir.

YouTube video

Stopaj vergisi nedir?

Kamu harcamalarının aksamadan sürdürülebilmesi adına stopaj vergisi en önemli kalemlerden biridir. Devlet harcamalarının finanse edilebilmesi için toplanan stopaj vergisi, diğer vergilerden farklı olarak dönemsel olarak değil kaynağında, anında alınır. Gelir vergisi ya da kurumlar vergisi yıllık periyotlarda, KDV ise aylık periyotlarda alınır. Stopaj ise, vergiyi kaynağından anında almaya dayanır. 

Stopaj vergisi, kira ödemelerinin yanı sıra maaş ödemelerinde ve birçok kalemde söz konusudur. Her ücret kaleminde stopaj vergisi oranları farklılık gösterir. Bu nedenle gelir türüne göre stopaj vergisi oranları önemlidir. Stopaj vergisi için bir örnek vermek gerekirse, bir işveren işçisine maaş öderken, işçisi o maaşda gelir vergisinden sorumludur. Bununla birlikte, işveren ödediği stopaj ile, aslında işçisinin elde edeceği gelirden ödeyeceği vergiyi, kendi ödemiş olur. Bu durum, stopaj kesintisi olarak adlandırılır. İşveren, çalışanın maaşını öderken aynı zamanda stopaj kesintisini de vergi dairesine öder. 

Stopaj kimlere kesilir?

stopaj nedir

Stopaj kesintisi, belli gelir türlerinde devreye giren bir vergi türüdür. Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, stopaj kesintisinin kimlere yapılacağı açıklanmıştır. Kimlere stopaj kesintisi yapılır sorusunun yanıtları aşağıdaki gibidir:

  • İşyerlerinden kira ödemesi alanlar
  • Serbest meslek kapsamında ödeme alanlar
  • Gider pusulası kesenler
  • Ücretli personeller
  • Kâr payı alan şirket ortakları
  • Mevduat faizi geliri elde edenler

Yukarıdaki gelirlere sahip kişiler, stopaj kesintisine uğrar. Bununla birlikte, stopaj vergisi kaynağından alındığı için, yukarıdaki gelir sahipleri kazançlarını net olarak alır, stopaj ise ödemeyi yapan tarafça vergi dairesine ödenir. Örnek vermek gerekirse, bir iş yeri sahibi olan ve 10.000 TL’ye bir işletmeye kira veren bir kişi, her ay 10.000 TL kira alır. Bu işyeri için, stopaj vergisi kesintisi %20 ile, 2000 TL’dir. 2000 TL, mülk sahibine gelmeden, iş yeri tarafından her ay vergi dairesine ödenir. Yani, mülk sahibi 12.000 TL alıp, 2000 TL vergi ödemek yerine sadece kirasını alır. Vergiyi ise kiracı öder.

Stopaj vergisi nasıl ödenir?

Stopaj vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayın ilgili dönemlerinde mükellefler tarafından alınır. Stopaj vergisi, aylık olarak verilen muhtasar beyanname ile bildirilmelidir. Muhtasar beyannamede, stopaj ödemesinin ne kadar olacağı belirtilir. Ödemeler, her ayın 26’sına kadar beyan edilmeli ve ödenmelidir.

Stopaj vergisi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı İnternet Vergi Dairesi üzerinden ödenebilir. Stopaj vergileri, üç aylık ya da aylık periyotlarla ödenebilir. Çalışan sayısı 10’un altında olan işletmeler üç ayda bir vergi ödeyebilirken, çalışan sayısı 10’un üzerinde olan işletmeler ise her ay vergi ödeyebilir. 

İşletmeler, gecikme faizi gibi problemlerle karşılaşmamak adına stopaj vergilerini zamanında ödemelidir. Devlete olan borçlarda, gecikme zammı işlediği gibi bu durum işletmenin kredi puanını da düşürebilir. 

Yoruma kapalı.