Vergi, Yatırım ve Para Kazanma

İşyeri stopaj vergisi nedir?

Stopaj vergisi, vergi ve muhasebe süreçlerinde en yaygın kullanılan ifadelerden biridir. Stopaj, gelir elde eden kişiye geliri ulaşmadan, verginin kaynağında kesildiği bir uygulamadır. Kira, mevduat geliri, personel ücreti gibi birçok konuda stopaj uygulanır. Stopaj oranları ve matrahları dönemsel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellenebilir. İş yeri stopajı, ticari yaşamda en bilinen vergi türlerinden biridir. İş yeri stopaj vergisi nedir, kim tarafından ve zaman ödenir?

YouTube video

Stopaj vergisi neden alınır?

Stopaj vergisi ya da stopaj kesintisi, beyana dayalı olmayan vergi türlerinden biridir. Gelir-kurumlar vergisinde ya da katma değer vergisinde, mükellefler ödeme öncesinde devlete beyannamede bulunur ve ne kadar vergi ödeneceği bu süreçte belirlenir. Stopaj vergisi ise, beyannameye dayalı olmayan ve verginin kaynağında alındığı bir çeşittir. Stopaj vergisi, gelir ve kurumlar vergisi ödemekle mükellef olan kişilerin kazançları üzerinden alınan verginin, gelir vergi mükellefine ulaşmadan alınmasıdır. Stopaj kesintisi, gelir sahibine ödemeyi yapan tarafça ödenir.

 

Stopaj vergisinin alınmasının vergi sistemi açısından birçok faydası vardır. Örnek vermek gerekirse bir iş yerinde, personel maaşı ödendiğinde stopaj kesintisi işveren tarafından vergi dairesine gönderilir. Normal şartlar altında, stopaj kesintisi çalışan tarafından beyanname ile sunulmalı ve ödenmelidir. Stopaj, bu süreçleri aradan kaldırır ve vergi sisteminin daha etkin çalışmasını sağlar.

Kira stopajı nedir?

Stopaja tabi olan birçok gelir türü söz konusudur. Bu gelirlerden biri de kira gelirleridir. Kira stopajı sadece işyeri kiralanması halinde geçerli bir vergi türüdür. Bu verginin amacı, kira stopajının mülk sahibine ulaşmadan önce, doğrudan kiracı tarafından devlete aktarılmasıdır. Ticari bir iş yeri kiralayan tüm firmalar, kiranın dışında kira stopajını da ilgili dönemlerde ödemek zorundadır.

 

İş yeri stopajı ne kadar sorusunun yanıtı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen oran çerçevesinde hesaplanır. İş yeri stopajı, 2022 itibariyle %20 oranında, yani beşte bir olarak alınır. Örnek vermek gerekirse, 5000 TL kira ödenen bir iş yeri için ödenmesi gereken iş yeri stopajı 1000 TL’dir. Bu stopaj tutarı, mülk sahibi adına kiracı tarafından vergi dairesine ödenir. Stopajı ödemekle yükümlü olan taraf mülk sahibi değil, kiracıdır.

gray and blue Open signage

İşyeri stopajı ne zaman ödenir?

İş yeri stopajları, kiracı tarafından aylık ya da üç aylık periyotlarla ödenir. Çalışan sayısı 10’un altında olan işletmeler üç ayda bir ödeme yapabilirken, çalışan sayısı 10’un üzerindeki işletmeler ise aylık ödeme yapmalıdır. Kira stopajları, 3 aylık olarak ödendiğinde, 3 kiranın stopajı üzerinden hesaplanır.

 

Stopaj ödemeleri, muhtasar beyanname ile gerçekleşir. Aylık ödemelerde, her ayın 26’sında beyanname verilmeli ve ödeme yapılmalıdır. Üç aylık stopaj ödemeleri ne zaman yapılır sorusunun yanıtı ise üç aylık dönemlerde, ayın 26’sı olarak belirlenmiştir. Yıllık gelir vergisi üzerinden beyan edilen vergilerin stopajları ise her yıl iki taksit halinde, Mart ve Temmuz aylarında gerçekleşir.

 

Stopaj ödemelerini yapabilmek için üç farklı kanal kullanılabilir. Bunların başında vergi dairesi gelmektedir. Buna ek olarak E-Devlet üzerinden giriş yapılabilen İnternet Vergi Dairesi de stopaj ödemeleri için kullanılabilir. Stopaj ödemeleri için, bankaların mobil uygulamaları da tercih edilebilir. Vergilerin zamanında ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanacağı için, tüm işletmeler stopaj ödemelerini ilgili vade içinde tamamlanmalıdır.

Yoruma kapalı.