Vergi, Yatırım ve Para Kazanma

Damga vergisi yılda kaç kez ödenir?

Damga vergisi ile kişi ve kurumlar arasında yapılan işlemler, sözleşmeler ve anlaşmalar belgelenerek resmi bir şekilde onaylanmış olur. Burada sözü geçen sözleşmeler ister kişiler arasında ister kişi ve kurumlar arasında yapılıyor olursa olsun doğru zamanda beyannamesinin yapılıp ücretinin ödenmesi gerekir. Yalnız burada önemli olan nokta resmi dairelerin damga vergisinden muaf olduğudur. Yani resmi bir kurumla sözleşme imzalıyorsanız bu sözleşmenin damga vergisini tutarını kendi başınıza ödemeniz gereklidir. Kişiler arasında yapılan sözleşmelerde ise genellikle vergi yarı yarıya ödenir. Bu tamamen sizin karşı tarafla yaptığınız anlaşmaya bağlıdır.

YouTube video

Damga vergisinin beyannamesi ve ödemesi

Damga vergisi için sözleşmenin mükellefler tarafından hazırlandığı takvim ayından sonra gelen ayın 23. Gününe kadar beyan edilmeli ve 2. Gününe kadar ödemesinin tamamlanması gerekir. Şahıslar arasında yapılan sözleşmelerde ise imza atılan tarihi takip eden 15 gün içerisinde beyan işlemi geçekleştirilmelidir. 

Damga vergileri söz konusu belgenin türüne göre değişik oran ve miktarlarda verilir. Buna örnek olarak taksitli satış sözleşmelerini verebiliriz. Bu belgeler için öngörülen damga vergisi binde 8,25 olup, belli miktarı göstermeyen belgeler için tahkimnameler 97,20 TL şeklinde vergilendirilir. Buradan da anlaşılabileceği üzere bu anlaşmaların türüne bağlı olarak iki türlü damga vergisi ödeme şekli vardır. Eğer sözleşme belli bir miktar parayı içeriyorsa nispi ödeme ile binde 8,25 gibi oranlarla vergi hesaplaması yapılır. Fakat eğer belgede belli bir tutardan bahsedilmiyorsa bu maktu ödemeye girer ve önceden belirlenmiş net bir tutar kadar vergi ödemesi alınır.

Örneğin sözleşmeler için damga vergisini hesaplamak istiyorsak sözleşme tutarını bilmemiz yeterli olacaktır. Damga vergileri aylık ödenir fakat hesaplamalar yıllık bazda yapılır. Eğer sözleşme 1.000 TL değerinde ise bunu 12 ay için 12.000 TL olarak düşünmeliyiz. Daha sonra bunu kat sayı olan %0,948 ile çarparak vergi tutarını buluruz. Burada bulacağımız tutar 113,76 olacaktır. Formülize edecek olursak:

  • Damga vergisi miktarı = sözleşme değeri x %0,948

Burada diğer bir soru ise sizin bu damga vergisi tutarının ne kadarını ödeyecek olduğunuzdur. Eğer yapılan sözleşme resmi bir kurum ile gerçek kişi arasındaysa tüm tutar gerçek kişi tarafından ödenir çünkü resmî kurumlar damga vergisinden muaftır. Eğer gerçek kişiler arasında bir sözleşme mevcutsa burada kimin ne kadar ödeyeceği tamamen mükellefler tarafından verilen bir karar olup genelde yarı yarıya paylaştırılmaktadır.

Damga vergisinden muaf olup olmadığınızı Damga Vergisi Kanunu’nun 3894-2. Sayfasından inceleyebilirsiniz. Bazı belgeler (öğrencilik, askerlik, göçmenlik, çiftçilik gibi) damga vergisinden muaf tutulmaktadır.

Damga vergisi nasıl ödenir?

Damga vergisi için basılı, makbuzlu ve istihkakı olmak üzere üç farklı ödeme yöntemi vardır. Baskılı ödemede pul yerine basılı damga koyulur. Bu şekilde ödenebilecek belgeler; makbuz ve ibra senetleri, faturalar, ulaştırma ile ilgili kağıtlar, elektrik, havagazı, telefon ve su abonman mukavelenameleri, Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak koşuluyla vergiye tabii diğer kağıtlardır. Söz konusu damga koyulacak belgelerin vergisinin en az yüzde beş noksanı peşin olacak şekilde ödenir. Makbuz yolu ile ödeme yapacak kişilerin kendi taraflarınca yapılacak tüm işlemlerin belgelerine ait beyan ve ödemelerini tamamlamış olmaları gereklidir. Aksi takdirde geciken, eksik verilen ya da hiç verilmeyen ödemeler için cezai işlem uygulanacak ve cezai vergi tutarında ödeme yapılması gerekecektir. Söz konusu cezai tutar her sene değişmekte olup güncel oranlara Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi web sayfası üzerinden erişilebilir.

Yoruma kapalı.