Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
vergi-mahkemesi-dava-acma-suresi-ne-kadar

Vergi Mahkemesi Dava Açma Süresi Ne Kadar? 2024

Vergi Mahkemesi Dava Açma Süresi Ne Kadar?

Vergi Mahkemesi Dava Açma Süresi Ne Kadar?  Vergi, devlet tarafından, gelir oluşturmak için belli başlı yasalara dayanılarak, karşılıksız ya da gerektiğinde zorla alınan parasal bir yükümlülüktür. Vergiler, devlet gelirlerinin çok önemli bir bölümüdür. Ülke içindeki birçok faaliyet için bir gelir oluşturmaktadır.

Kanunsuz vergi olmaz ilkesine bağlı olarak vergi yükümlülüğü fakat kanunla konulabilir. Vergi alınacak kişiye vergi mükellefidir. Vergi mükellefiyeti mukimlik ilkesi esasına bağlı olarak o ülkede bulunan (mukim) gerçek kişiler ve merkezi o ülkede faaliyet gösteren tüzel kişilerdir.

Özellikle küreselleşme bağlamında, ortaya çıkacak çifte vergilendirme sorunu da bu şekilde çözülebilmektedir. Peki vergi mahkemesi nedir, vergi mahkemesi dava açma süresi ne kadar?

vergi-mahkemesi-dava-acma-suresi-ne-kadar
Vergi Mahkemesi Dava Açma Süresi Ne Kadar?

Vergi Yargısında Dava Açma Süreleri

Vergi mahkemeleri, idari yargı da özel genel yargıda ise özel bir mahkemedir. Farklı bir deyişle vergi ihtilafları, idari yargı kapsamında vergi mahkemelerinde yer almaktadır.

Vergi mahkemelerinin görevleri, 2576 sayılı Kanun’un 6. Maddesi içinde düzenlenmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na bağlı olarak vergi mahkemesinde dava açma süresi ise otuz gün olarak ele alınmıştır.

Bundan dolayı belirlenen süre her zaman otuz gündür. İkmalen, re’sen ya da idare tarafından yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme sistemiyle re’sen olarak belirlenen tarhiyat, ihtirazi kayıtla olan beyanlara ya da tahakkuklara yahut kesilen cezalara açılan davalara uygulanmaktadır.

Fakat kanun, vergi mahkemesi üzerinden açılan davalarda süreyi belirlerken özel kanunlarda yapılan düzenlemeleri saklı tutmuştur.

Vergi Açma Davası Nedir, Nasıl Açılır?

Vergi Mahkemesi Dava Açma Süresi Ne Kadar? 6183 sayılı Kanun kapsamında ödeme emrine karşı açılması gereken davalar, 15 günlük süreye tabiidir.  6183 sayılı Kanun’da, haklarında belli olarak haciz uygulanan kişilerin hacze karşı dava açma süreleri de 15 gündür.

Burada haklarında ihtiyati tahakkuk verilen kişilerin ihtiyati tahakkuka bağlı olarak tahakkuk süreleri ise 15 gün olarak belirlenmiştir.

Dava açma zamanı içerisinde dava açmak dışında koşulları varsa belli alanda düzeltme talep eden mükelleflerin, düzeltmelerin talepleri ya da 30 günlük süre içinde cevap verilmemek suretiyle zımnen reddedilmesi açısından dava açma süresi, 30 günlük dava açılan sürede gerçekleştirmeyen sürelerde 30 günlük bir süre daha verilmektedir.

Tatil günleri belirlenen sürelere dahil değildir. Fakat bu sürelerin son günleri resmi tatil gününe denk geldiği zaman tatili izleyen ilk iş gününün mesai saati süresinin sonuna kadar uzamaktadır.

Belirlenen sürelerin son günün adli tatile rast gelmesi durumunda İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda belirlenen sürede ara vermenin sonundaki süreyi izleyen tarihten beri yedi gün uzama verilmektedir.

Yukarda var olan süreler genelde yazılı bildirimin yapılmış olduğu tarihi, elektronik ortamda yapılan tebliğlerde bildirimin sağlandığı tarihi izleyen 5. günü izleyen günden beri işlemeye başlamaktadır.

Tahakkuku tahsile neden olan vergilerde ise tahsilatın, elde edilen vergilerin istihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı andan itibaren vergi davası açma süresi de başlamaktadır.

 

 

 

Yoruma kapalı.