Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
vergi-mukellefi

Yurtdışı Vergi Mükellefi Ne Demek? 2024

Yurtdışı Vergi Mükellefi Ne Demek?

Yurtdışı Vergi Mükellefi Ne Demek?, Herkesin gelirine oranla ödemesi zorunlu olduğu mükellefiyete vergi denilmektedir. Vergi kişi ve kurumların kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. Yurt dışı vergi mükellefi ise yurt dışında çalışan ve ülkeye döndükten sonra kazançları üzerinden alınan vergi türüdür.

Vergi mükellefi, kişiye vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişilerdir. Vergi mükellefi, devlete vergi ödemek zorunda olan bir şahıs ya da ticari kuruluş olabilir. Ülkemizde her gerçek ve tüzel kişi için bir vergi numarası verilmektedir.

Belirlenen kanunlarla vergi borcu yüklenen kişiler mükellef sayılmaktadır. Bir kimsenin vergi mükellefi olması için gelir elde etmek gerekir. Elde edilen gelir üzerinden vergi alınmaktadır.

Yurtdışı vergi mükellefi ne demek
Yurtdışı vergi mükellefi ne demek

Yurtdışı Vergi Mükellefi Olma Şartları Nelerdir?

Yurtdışında yaşayan kişilerin vergi mükellefi olması için gerekli olan şartlar iki tanedir:

  • Vergiyi ortaya çıkaran olayın ilgilinin kendi kişiliğinde gerçekleşmesi.
  • Kişinin vergiyi kendi mal varlığı üzerinden ödemek zorunda olması.

Mükellefiyet Nasıl Açılır?

Vergi Mükellefiyet olunması için mükellefiyet nasıl açılır? Sorusunu bilmek gerekir. Vergi hem kişilerin başvurusu üstünden hem de idarenin tespit sonucu açılmaktadır.

Ülkemizde mükelleflere vergisel konularda hizmet sunan kamu kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefi olan her kişi için belli bir alanda vergi kimlik numarası verip bağlı oldukları vergi daireleri üzerinden vergi kimlik numaralarıyla dosya oluşturmaktadır. Günümüzde, çoğu mükellef internet vergi başkanlığı üzerinden ödemelerini gerçekleştirir.

Yurtdışında Tüzel veya Gerçek Usulde Vergi Mükellefi

Yurtdışında gerçek ya da tüzel kişilerin vergi mükellefi olup olmadıklarını öğrenmelerinin iki farklı yolu bulunur. Bunlardan birisi İnternet Vergi Dairesi kullanarak yurtdışında yaşayan kişiler kendi mükellefiyet bilgilerini de görmüş olacaklardır. Diğer bir alternatifi de vergi daireleri ile iletişime geçmektir.

Yurtdışı Vergi Mükellefiyeti Kimler Olabilir?

Yurtdışında faaliyet gösteren çoğu sektör aslında vergi mükellefidir, buna özel veya tüzel kişilerde dahil edilir, özel kişiler özellikle yurtdışında hizmet veren ürün alım ve satımı yapan kişilerdir; tüzel kişiler ise yurtdışında belli başlı faaliyetler gösteren ve bu faaliyetler kapsamında ürün alım satımı yapan kişilerdir. Kişinin vergi mükellefiyeti olması için vatandaşlık hakkının olması gerekir.

Yurt dışı vergi mükellefiyeti kimler olabilir? Sorusuna bağlı olarak Türkiye’de yaşayan ancak kazancını yurtdışında çeşitli şekillerde elde edenler olabilmektedir. Yurtdışında bir kişinin vergi mükellefiyeti olması için kazancının belli oranlarda olması gerekir.

Gelir Vergisi mevzuatına bağlı olarak yurt dışında şantiyede çalışmak üzere giden ve uzun süre yurt dışında yaşayan Türk işçileri tam mükellef olması gerekmekledir.

Yurtdışı vergi mükellefi ne demek
Yurtdışı vergi mükellefi ne demek

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergisi beyannamesi, yurtdışında elde ettiği gelirlerini beyan etmek için kullandığı belgeler olarak tanımlanmaktadır. Vergi mükelleflerinin belirli zamanlarda vergiye tabi olması gerekiyor. Beyannameler de bu dönemlerde ödenmesi gereken bir kaynak olarak tahsil edilmektedir.

YouTube video

Yoruma kapalı.