Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
asar-vergisinin-kaldirilmasi

Aşar Vergisinin Kaldırılması

Aşar Vergisinin Kaldırılması başlıca sebeplerinden biri, köylülerin üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesi ve tarımsal üretimin teşvik edilmesidir. Aşar vergisi, üreticilerin gelirlerinin onda birini aldığı için, köylülerin ekonomik durumunu zorlaştırmaktaydı. Cumhuriyet’in ilanından sonra, yeni hükümet, köylülerin refahını artırmak ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla bu vergiyi kaldırma kararı almıştır.

Ayrıca Aşar vergisinin kaldırılması sebebi, modern bir vergi sistemi oluşturmak ve Osmanlı döneminden kalan ağır vergilendirme yapısının değiştirilmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanması açısından önemli görülmüştür. Bu reform, köylülerin devlete olan güvenini artırmış ve tarım sektöründeki verimliliği olumlu yönde etkilemiştir.

asar-vergisinin-kaldirilmasi
Aşar Vergisinin Kaldırılması

Aşar Vergisinin Kaldırılması Hangi İlke?

Aşar vergisinin kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde benimsenen modernleşme ve ekonomik reform ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Aşar vergisinin kaldırılması hangi ilke doğrultusunda gelişmiştir? Sorusu bu noktada merak edilmektedir.

Bu ilke, vergi sisteminin adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi ve köylülerin üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesi amacıyla benimsenmiştir. Cumhuriyet dönemi reformları, halkın refahını artırma ve ekonomik kalkınmayı sağlama hedeflerini taşımaktaydı. Bu bağlamda, aşar vergisinin kaldırılması, tarım sektöründeki verimliliği artırmak ve köylülerin mali yükümlülüklerini azaltmak için atılmış önemli bir adım olarak görülmüştür.

Aşar Vergisi Nedir?

Aşar vergisi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanmış olan geleneksel bir vergi sistemidir. Bu vergi, tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki bir vergi türü olup, “aşar” kelimesi Arapça’da “on” anlamına gelmektedir.

Osmanlı vergi sisteminin temel ilkelerinden biri olan aşar vergisi, merkezi otoritenin gelirlerini artırmak amacıyla uygulanmış, ancak zamanla köylülerin üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak, tarım sektöründe verimliliğin düşmesine ve sosyal huzursuzluklara yol açmıştır. Bu vergi, üreticilerin gelirlerinden önemli bir kısmını alarak, onların ekonomik kalkınma ve yatırım yapma imkanlarını kısıtlamıştır.

Bu vergi, köylülerin ürettikleri tarım ürünlerinden onda bir oranında tahsil edilirdi. Örneğin, 100 kilogram buğday üreten bir köylü, bunun 10 kilogramını aşar vergisi olarak devlete vermek zorundaydı. Aşar vergisi, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve tarımla uğraşan halk için önemli bir mali yük oluşturmaktaydı. Verginin tahsilatı genellikle yerel yöneticiler veya mültezimler aracılığıyla yapılırdı ve bu durum zaman zaman su istimallere ve köylülerin daha da zor durumda kalmasına neden olmuştur.

Aşar Vergisi Ne Zaman Kaldırıldı?

Aşar vergisi ne zaman kaldırıldı? Sorusunda ise Aşar vergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından kısa bir süre sonra, 17 Şubat 1925 tarihinde resmi olarak kaldırılmıştır. Bu karar, Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirilen en önemli ekonomik reformlardan biri olarak kabul edilmektedir. Aşar vergisinin kaldırılması, tarım sektöründe büyük bir rahatlama sağlamış ve köylülerin üretim motivasyonunu artırmıştır. Bu reform, aynı zamanda yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olmuştur.

Aşar Vergisi Kimlerden Alınır?

Aşar vergisi kimlerden alınır? Sorusu adı sık sık duyulan bu eski vergi Aşar vergisi, tarımla uğraşan köylülerden ve üreticilerden alınan bir vergi türüdür. Bu vergi, sadece tarım ürünlerinden tahsil edilmekteydi ve dolayısıyla köylülerin ürettiği buğday, arpa, mısır gibi temel tarım ürünlerini kapsıyordu.

Üreticiler, hasat döneminde elde ettikleri ürünlerin onda birini devlet görevlilerine vermek zorundaydı. Bu durum, özellikle küçük ölçekli tarım yapan köylüler için büyük bir mali yük oluşturmakta ve ekonomik açıdan onları zorlamaktaydı. Verginin tahsilatı sırasında yaşanan adaletsizlikler ve su istimaller de köylülerin durumunu daha da kötüleştirmekteydi.

asar-vergisinin-kaldirilmasi
Aşar Vergisinin Kaldırılması

 

Aşar Vergisini Kim Kaldırdı?

Aşar vergisini kim kaldırdı? Sorusu noktasında Aşar vergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki hükümet tarafından kaldırılmıştır. Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra, ekonomik ve sosyal alanlarda kapsamlı reformlar gerçekleştirme kararlılığında idi. Bu reformlar arasında en önemli adımlardan biri, aşar vergisinin kaldırılması olmuştur.

Atatürk ve hükümeti, köylülerin üzerindeki vergi yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla bu kararı almışlardır. 17 Şubat 1925 tarihinde alınan bu karar, tarım sektöründe büyük bir rahatlama sağlamış ve Cumhuriyet’in modernleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

 

Yoruma kapalı.