Vergi, Yatırım ve Para Kazanma

Damga vergisi ödenmezse ne olur?

Hayatımızın pek çok alanında yürüttüğümüz resmi işlemlerde sözleşmeleri kullanıyoruz. Sözleşmeler yapılması planlanan eylemin her türlü detayını içerdiğinden hem kendinizin hem de karşı tarafın haklarının korunması için oldukça önemli. Fakat yapılan tüm sözleşmeler bir miktar vergiyi de beraberinde getiriyor. Sözleşme, anlaşma ya da diğer resmi kağıtlar dolayısıyla ortaya çıkan vergilere damga vergisi adı verilir. Çoğu kişi bu noktada damga vergisi ödenmezse cezanın kime verileceği, bu verginin hangi taraf tarafından ödenmesi gerektiği, ödenmezse ne gibi cezalarla karşılaşacağını merak etmektedir. Bunlarla ilgili tüm detaylar kanunlarca net bir şekilde belirtilmiştir.

YouTube video

Damga vergisi ödememenin cezası nedir?

Damga vergisi ile ilgili kanunun 355. Maddesi ile damga vergisi ödenmezse ne kadar bir ceza uygulanacağı belirtilmiştir:

Madde 355 – “Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kâğıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde %50, nispî vergilerde %10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Mükelleflerin aklına takılan diğer bir soru ise damga vergisinin ödenmemesi halinde sözleşmenin geçerli olup olmayacağıdır. Yapılan sözleşmelerin geçerli olması için damga vergisinin ödenmesi şart değildir fakat ödenmemesi halinde cezai işlemler başlatılacaktır. Sözleşmenizi yaptıktan sonra vergi konusunda karşı tarafla anlaşmazlık yaşarsanız ya da karşı taraf kendi payını ödemezse siz de vergi mükellefi olduğunuzdan hem siz hem karşı taraf cezaya tabii olacaktır. Çünkü incelemeler başlatıldığında mükellef olarak her iki taraf da gözükecektir. Fakat burada unutulmaması gereken husus, resmi dairelerin damga vergisine tabii olmadığıdır.

Yani resmi daireler ile bir sözleşme imzaladıysanız buradaki tek mükellef siz olacağınızdan verginin tamamını sizin ödemeniz gerekir. Ayrıca damga vergisinin ödemesi için karşı tarafla anlaşma yaptıysanız ve bunun tahsili için fatura kesecekseniz bu faturadan katma değer vergisi alınmaz.

Damga Vergisi Oranları 2020 | Güven YMM

 

Damga Vergisi hakkında bilinmesi gerekenler

Kanunun getirdiği gereklilikler incelendiğinde sözleşmeler için ödenecek aylık periyotlarla damga vergisinin alınması için uygulanan esaslar hakkında aşağıdaki bilgiler verilebilir:

  • Resmi daireler ve diğer muaf kurumlar hariç sözleşmenin tüm tarafları damga vergisini ödemek konusunda mükelleftir
  • Sözleşmeler için alınması öngörülen damga vergisinin oranı binde 9,48 olacaktır
  • Bir sözleşme içerisinde birbirinden çok farklı birden fazla işlem varsa bu işlemlerin her biri ayrı ayrı vergiye tabii tutulacaktır
  • Sözleşmeler bir nüshadan fazla düzenleniyorsa her bir nüsha için ayrı ayrı, aynı tutarda ve oranda damga vergisinin alınması gerekir
  • Tek bir sözleşme içinde bulunan birden fazla işlem birbiri ile ilintili ve asıldan türeme ise damga vergisi en yüksek tutarda olan işlem üzerinden 1 kere olacak şekilde alınır
  • Bir ay içerisinde düzenlenmiş olan sözleşmenin vergisi için sürekli mükellefliğine tabi tutulan kimseler takip eden ayın 23. Gününe kadar beyanname bildirme hakkına sahiptir. Beyannamenin ardından beyan edilmiş olan ayın 26. Gününe kadar vergiler vergi dairesine iletilebilecektir.
  • Sözleşme için sürekli mükelleflik şartı yoksa sözleşmenin düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde beyanname ve ödemelerin vergi dairesine yapılmış olması gereklidir.

Vergi süreçlerinde, usulsüzlük ve diğer cezalarla karşılaşmamak adına, damga vergisi ödemeleri ilgili süre içinde mükellef tarafından ödenmelidir.

Yoruma kapalı.