Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Damga vergisi ne kadar oluyor

Damga Vergisi Ne Kadar Oluyor? 2023

Damga vergisi, farklı taraf olan kişiler, kurum ve kişiler ya da kurumlar arasında yapılan ticari eylemlerin resmiyete dökülmesi ve belgelendirilmesi esnasında alınan vergidir.

Damga Vergisi Ne Kadar Oluyor? Damga vergisi, farklı taraf olan kişiler, kurum ve kişiler ya da kurumlar arasında yapılan ticari eylemlerin resmiyete dökülmesi ve belgelendirilmesi esnasında alınan vergidir. Burada söz konusu olan belge direkt kâğıt olmayabilir. Elektronik ortamda elektronik imzalı belgeler de fiziki ortamdaki ıslak imzalı belgeler de damga vergisine tabiidir.

Damga vergisinin ödenebilmesi için ilk olarak belgenin bir hükmünün olması daha sonrasında ise beyanının iletilmiş olması gereklidir. Tüm resmî belgelerde gerçek ya da tüzel kişinin vergisini ödemesi zorunluluktur. Bunun ödenmemesi halinde cezai işlem uygulanır ve damga vergisi ceza oranında alınır.

 

YouTube video

Damga Vergisi Ne Kadar Oluyor?

Her sene damga vergisinin oranları, kanunda yapılan değişikliklere göre güncellenir. 2022 senesinde taksitli satışlar için damga vergisinin 8,25 oranında olması kararlaştırılmıştır. Bu örnek üzerinden gidilecek olunursa damga vergisi için iki farklı oranlama mevcuttur. Bunlar nispi ve maktu olarak isimlendirilir.

Maktu olarak damga vergisinin alınması için oranın belirtilmemiş olması gereklidir. Eğer ki sözleşmenin değerini biliyorsanız damga vergisinin yıllık ne kadar tutacağını da hesaplayabilirsiniz. Sözleşmenin senelik değerini 0,948 ile çarpmak yıllık damga vergisi tutarını hesaplamanızı sağlar. Karşı tarafla nasıl bir anlaşma yaptığınıza göre damga vergisinin ne kadarını ödeyeceğiniz değişiklik gösterir. Genelde damga vergisinin yarısı sözleşmenin bir tarafı diğer yarısı ise diğer tarafı olan kişinin sorumluluğunda ödenir. 2022 senesine ait Damga Vergisi Genel Tebliğ’ine göre damga vergisi oranları:

  • Kira mukavelenameleri binde 1,89
  • Maaş, yemek ve mesken bedeli, huzur hakkı ve ikramiyeler gibi bedeller için binde 7,59
  • Resmi dairelerden alınan mal ve hizmetler için yapılan ödemelerde binde 9,48
  • Kefalet, rehin ve teminat senetleri binde 9,48
  • Mukavelenameler, temlikname ve taahhütnamelerden binde 9,48

Yukarıda belirtilen oranlar 2022 senesi için geçerli olup her sene güncellenmektedir. Güncel damga vergisi tür, oran ve detayları için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

Damga vergisi ne kadar oluyor
Damga vergisi ne kadar oluyor

Damga vergisi ne zaman ödenir?

Kişiler, kurumlar ya da kişi kuruma arası yapılan anlaşmaların ve yapılan işlemlerin geçerliliğini kanıtlayan resmî belgelerden alınan vergi olan damga vergisi aylık periyotlarda ödenir. Bunun için yapılacak beyannameler işlemin gerçekleştiği tarihin izleyen ayının 23. Gününde yapılır.

Verginin ödenmesi de aynı şekilde izleyen ayın 26. Gününe kadar yapılabilmektedir. Çoğu mükellef verginin brüt tutardan mı net tutardan mı verildiğinden emin olamamaktadır. Eğer kazancınız net ise, net ödeme tutarının bordroya brüt halinin geçirilmesi ile damga vergisi hesaplanır. Damga vergisini 3 farklı şekilde ödeyebilirsiniz. Anlaşmalı bankalar, vergi daireleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesi alternatif ödeme noktalarınız olacaktır.

Damga vergisi beyannamesi nasıl hazırlanır?

Damga vergisi beyannamesi İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile kolaylıkla hazırlanabilir. Bunun için öncelikle kullanıcı adı ve şifre ya da e-Devlet bilgileri kullanılarak sisteme giriş yapılmalıdır. Daha sonra çıkan arama çubuğuna beyanname türü yazılarak ilgili sayfaya erişim sağlanabilir. Ödenecek olan damga belgeleri çıkan menüden seçilir ve daha sonrasında yine şifreniz ve elektronik imzanız ile onaylanır. Bu onayın ardından çıkacak form da tamamen doğru bilgiler ile doldurulur.

Yanlış bir bilgi verilmesi ve bunun tespiti halinde cezai işlem başlatılacaktır. Bu nedenle bilgilerin doğruluğundan emin olmalı, gerektiği hallerde taslak olarak kaydedip bilgi doğruluğunu teyit ettirmelisiniz. Bu işlemlerin ardından verdiğiniz bilgiler üzerinde ön izleme yapma şansınız olacak. Burada hata olmadığına emin olduktan sonra formu direkt olarak onaylanması için gönderebilirsiniz. Gönderimin ardından size bir tahakkuk fişi verilecektir. Bu fiş ile yaptığınız işlemi görebilirsiniz.

Yoruma kapalı.