Vergi, Yatırım ve Para Kazanma
Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder?

Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder? 2023

Limited şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu vergiler hangileridir?

Limited şirket nedir ve Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder? sorusunun yanıtı, yeni şirket kuran herkes için çok önemli. Limited şirketler, şahıs şirketleri ve anonim şirketlerle gerek sermaye yapısı gerek de ünvan ayrıntıları bakımından ciddi farklar içeriyor. Limited şirket kurmayı düşünenler için en önemli soruların başında ise limited şirketler hangi vergileri öder sorusunun yanıtı geliyor. En mantıklı şirket türü hangisi dendiğinde, işletmenin aktifliği ve elde ettiği ciro, ortaklık yapısına göre yanıtlar değişecektir. Limited şirket vergi türlerine bakıldığında, her işletme kendisi için en mantıklı şirket türünü seçebilir.

YouTube video

Limited şirketlerin özellikleri nelerdir?

Limited şirketler, bir ticaret ünvanı ile hizmet veren, bir ya da daha fazla gerçek-tüzel ortağın yer aldığı bir şirket yapısıdır. Sermayesi belli olan şirketlerde sermaye paylardan oluşur. Limited şirketler, banka ve sigorta faaliyet alanı hariç, tüm alanlarda faaliyet gösterebilir.

Limited şirketlerin ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Limited şirketler aynı zamanda tek ortaklı bir yapı da olabilir. Şirket ortakları, şirketin borcu ile sorumlu olmaz. Bununla birlikte, taahhüt edilen sermayenin ödemesi zorunludur. Buna ek olarak ortaklar, şirket sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.

Limited şirket sermayesi, en az 10 bin TL olmalıdır. Sermaye payları pay defterinde yer alır, bu defterde ortakların payları ve rehin hakları bulunur. Ortakların sermayesi 25 TL ve katlarında olabilir.

Şirket yönetimi, temsili şirket sözleşmesi esas alınarak yürütülür. Yönetimde ortaklar ya da üçüncü kişiler görev alabilir. Limited şirketlerin ticari ünvanları, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alır ve farklı bir şirket adına tescil edilemez.

Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder?

Limited şirketler, elde ettiği kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödemekle mükelleftir. kurumlar vergisi oranı %23’tür. Yani bir limited şirket, yıllık 1 milyon TL net kazanç beyan etmesi durumunda, 220.000 TL kurumlar vergisi ödemesi ile yükümlüdür. Kurumlar vergisi beyannamesi elektronik olarak verilir, beyanname muhasebeci ya da mali müşavir tarafından düzenlenir.

Katma değer vergisi beyannamesi, limited şirketler için geçerli olan diğer bir vergi türüdür. Katma değer vergisi beyannamesi, limited şirketlerin her ay, ödedikleri ve aldıkları KDV tutarına göre ortaya çıkar. Bir limited şirket, aylık periyotta 35.000 TL KDV ödemesi almış ve 18.000 TL KDV ödemesi yapmış ise, 17.000 TL KDV ödemek zorundadır.

Muhtasar beyanname, çalışan sayısı 10 kişiden az olan limited şirketlerde 3 ayda bir, 10 kişiden çok limited şirketlerde ise her ay verilir. Bu beyannamede, işletmenin kiraladığı iş yeri için kira stopajı ve gelir vergisi stopajı yer alır.

Limited şirketlerde kâr payı dağıtımında, %15 gelir vergisi stopajı yer alır ve beyannamelerde maktu damga vergisi de bulunur.

Limited şirket vergi oranları 2023

Genel olarak bakıldığında, limited şirket vergileri 2022 yılı içinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve muhtasar / stopaj vergisi olarak üç başlıkta ele alınabilir. Kurumlar vergisi oranı 2022 yılı içinde %23 olarak uygulanmıştır. KDV, %18 oranında ürün ve malların fiyatına dahil edilen bir vergidir, KDV ödemesi de %18 olarak hesaplanabilir. Stopaj ve muhtasar beyanname vergi oranı da, yaklaşık olarak %20 olarak düşünülebilir.

 

Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder?
Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder?

Limited şirket avantajlı mı?

Limited şirket, Türk ticari yapısı içinde şahıs şirketlerine göre daha kurumsal bir imaja sahip, ticari ünvanı olan bir işletmedir. Bununla birlikte, limited şirket kuruluş aşamasında taahhüt edilen sermayenin nakit olarak ödenme zorunluluğu yoktur, bu durum limited şirketi, kurulması kolay bir şirket olarak konumlandırabilir. Anonim şirket ile limited şirket arasında kıyaslama yapıldığında ise, limited şirketler anonim şirketlere göre çok daha basit organizasyon yapısına sahiptir.

Br işletme büyüme planı, ortak ve sermaye yapısına göre şirket türüne karar verebilir. Limited şirketler, kolay kurulabilmesinin yanı sıra A.Ş’lere göre daha esnek olması bakımından ön planda bir şirket modeline sahiptir. Genel olarak limited şirketin avantajları şu şekildedir:

  • Kuruluş, tasdik, defter ve harç ödemeleri maliyet olarak avantajlıdır
  • Ortaklık yapısı tek ortaklı olabileceği gibi 50 ortaklı olabilir, bu açıdan esnektir.
  • KOSGEB, TÜBİTAK ve benzeri destekleri alabilir.

Limited şirketlerin zorluğu ise, tasfiyenin şahıs şirketi kadar kolay olmamasıdır. Kapanış süreci yaklaşık 6 ay sürebilmektedir.

Yoruma kapalı.