Vergi, Yatırım ve Para Kazanma

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden kimler muaf?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ülkemiz sınırlarında bulunan tüm araç sahiplerinin her yıl Ocak ve Temmuz olmak üzere yılın iki döneminde düzenli olarak ödemesi zorunlu olan bir vergidir. Ödenmesi gereken diğer birçok vergide olduğu gibi, birtakım faktörlere göre ödenmesi gereken MTV vergisinin miktarı artar ya da azalır. MTV için de bazı özel durumların olduğu tüm araç sahipleri tarafından bilinmelidir. Ülkemizde özellikle engelli araç sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti bulunmaktadır.

YouTube video

Yazımızın giriş kısmında bahsettiğimiz yılın iki dönemi düzenli olarak her araç sahibinin ödemesi gereken MTV’nin, engelli araç sahipleri için kaldırılması, bu araç sahipleri için araç vergisinin de ortadan kalkması anlamına gelir. Peki kimler Motorlu Taşıtlar Vergisinden muaf?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti şartları neler?

Motorlu taşıtlar vergisinden muaf olma durumu, ÖTV’den muaf olma durumuyla çok benzer taraflar taşır. ÖTV’ye bakıldığında yine bu fırsattan ülkemizde bulunan engelli vatandaşların yararlandığı görülür ve bu durumdaki şartlar MTV’ye de neredeyse birebir benzer.

 

MTV muafiyet durumunda aranan ilk şart, doktor raporunda belirtilen engellilik durumunun ne olduğuyla ilgilidir. Bir kişi %90 ve üzeri engelliyse, doktor raporunda bu durum belirtilmişse bu kişinin adına kayıtlı olan araçtan MTV vergisi alınmaz ve kişi muaf kabul edilir.

parked assorted-color cars

Peki, doktor tarafından yazılan raporda %90’ın altında olan bir engellilik durumu varsa ne olur? Bu durumda olan kişinin aracı hakkında yetkili mercilere bir başvuru yapması gerekir. Bu durumda bulunan kişi araç tescil belgesi, proje raporu belgesi, teknik belge ve vergi istisnası bildirim belgesini yanına alarak oturduğu ilde bulunan herhangi bir vergi dairesine başvuru yapmalıdır.

 

Kişi bu belgelerle beraber başvurusunu yaptıktan sonra, gerekli incelemeler ve değerlendirmelerin akabinde üzerinde kayıtlı olan araçtan vergi muafiyeti hakkı kazanabilir. Buradaki bir diğer önemli bir detay ise, kişiye verilen sağlık raporunda, otomatik vitesli araçları kullanması için uygundur ve ekstra bir aparata ihtiyacı yoktur denmesidir. Bu durumda kişi, yine engellilik raporuyla birlikte MTV’den muaf olabilir.

 

Kısacası, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti konusunda doktordan alınacak engellilik raporunun önemi kritiktir. Tıpkı ÖTV’de uygulandığı gibi, başvuru yapan araç sahibinin raporda eksiksiz ve doğru bir şekilde açıklamaların yer aldığına dikkat etmesi gereklidir. Özellikle %90 altında ortopedik engeli olan araç sahipleri, raporlarında bu kısımları dikkatlice okuyarak başvuru yapmalıdır.

 

Yoruma kapalı.